HYSTERIKOR / HYSTERICS                   Hysterikor


Hysterikor är ett pågående verk som startade år 2005. Det växte från början fram som teckningssvit med en serie kvinnoporträtt som ville tydliggöra reklambildens subtila underliggande signaler och budskap. Många av modebildens accessoarer, bland annat hatten och väskan, skulle kunna härledas och kännas igen från konsthistorien eller från den äldre psykologins symboler.


I teckningarna synliggörs ett mer introvert känslotillstånd bakom fasaden av svandun och glitter. Kläderna tar mer formen av rustningar och accessoarerna blir sköldar eller vapen.

Den snedvridna mediala bilden av kvinnan som objektifierad och passiviserad kan då vändas till ett mer beslutsamt och koncentrerat tillstånd, inställd på förflyttning eller attack. 

Med tiden har Hysterikor mer och mer handlat om att visa på styrkan i det sensibla och odefinierbara i en tid som kräver säkerhet och tydlighet.


Målningen, Back to black, belyser vår tids narcissism och det omåttliga behovet av spegling för att understryka vår egen existens.

Men skulle inte sökandet i spegeln egentligen kunna vara en önskan om förflyttning in i ett annat rum, ett likadant men annorlunda?


Hysterikor har visats i olika skepnader och sammanhang, såsom bildspel, installationer, foton, målningar och har med tiden fått tillhörande objekt/accessoarer.Back to black

Oil on linen 2017

Hysterikor

Projection of drawings

Thomassen Galleri 2008


Christina Skårud © All Rights Reserved